Celými těmito stránkami prolíná jedna skutečnost. Můj život je naplněn zcela přirozeným, samozřejmým přijetím Boha. Jistě není podstatné, jakou kdo má o tomto fenoménu v našem životě představu. V tomto máme každý naprostou svobodu a současně jistotu nezcizitelnosti osobního pojetí víry. K mému pojetí víry jsem se v minulosti vyjádřil veřejně již nejednou. Verbálně i písemně. Mnohokrát jsem byl tázán, jaký je můj vztah k Bohu, jak já jej vnímám, co pro mne On znamená. Odpovídal jsem při mnoha příležitostech, použiji nyní i tyto stránky. Ocituji na tomto místě ve zhuštěné podobě slova, věty, jimiž jsem odpovídal na otázky svému příteli Martinovi při rozhovoru na dané téma. Jistě bych našel i jiná slova, dokázal zformulovat můj vztah k Bohu i jinými větami. Došel jsem však k závěru, že následující odstavce jsou dostatečně vypovídající.