novinky.jpg

Oficiální trailer knihy: Jan Konfršt - Nikdy se nepřestaňme ptát

Jan Konfršt: Žiji víru v člověka. Nerezignujme. Ptejme se proč jako děti |S Komenským u mikrofonu#21

Jedno poklidné letní odpoledne zaznamenané 25.7.2020

v Marčovicích u Martina Dosoudila a prožité povídáním nad nedávno vydanou knihou Poutník

a to přímo s jejím autorem, Janem Konfrštem a se spolutvůrci a čerstvými čtenáři.

Toto neobyčejné setkání půvabně zpestřil svými improvizacemi na cello Jan Škrdlík.

Několikahodinová diskuse ukázala, jak pestré a neuchopitelné je naše vnímání tohoto světa

a z kolika úhlů je možné nahlížet život jedné z klíčových postav naší civilizace,

Ježíše Krista.

24.06.2020

Kniha Poutník spatřila světlo světa počátkem května s více jak měsíčním zpožděním oproti původnímu předpokladu. Díky známým okolnostem došlo i k posunutí termínu jeho zamýšleného křtu.

A tak jsem rád, že přes překážky, které musel Poutník na cestě svého představení se veřejnosti překonat, mohu oznámit, že první setkání v jeho společnosti se bude konat

dne 3. července 2020 v 15.30 hodin

v sanatoriu Šarlota Prosečnice
Prosečnice 10, Krhanice

https://www.sarlotaresort.cz/kontakt

A jsem dvojnásob rád, že jeho představení bude přítomen i Alfred Strejček

Druhé setkání nad knihou Poutník se bude konat

dne 25. července 2020 ve 14.00 hodin
v domě manželů Dosoudilových
Marčovice 18, okres Strakonice
tel. 602 357 510 (pan Martin Dosoudil)

Oč více překážek zrod Poutníka provázelo, o to více se těším na setkání s ním spolu s vámi.

Z obou setkání, bude pořízen obrazový i zvukový záznam.

Díky Jan

04.05.2020

Poutník je knihou vzpomínek.

A jak už to tak se vzpomínkami bývá, muselo uplynout hodně času, než jsem byl schopen jim dát i písemnou podobu.

Než jsem je dokázal uspořádat a každému jednotlivému střípku přidělit místo tak, aby spolu vytvořily celek.

A mé duši, oné moudré části mého já, děkuji za celoživotní doprovod.

V čase psaní Poutníka jsem vzpomínal, jak mě v předškolním věku, v čase prvního vědomého setkání s ukřižovaným napovídala, že ne vždy je vše takové, jak se na první pohled jeví. A dodnes nemohu zapomenout, jak nesouhlasné pocity jsem při pohledu na Ježíše na kříži díky její nápovědě prožíval.

Jsem přesvědčen, že právě v těch chvílích, v nichž jsem si přál se s ním obejmout, jsem své duši slíbil, že její nápovědě zůstanu věren po celý život a vykročil jsem tak cestou za poznáním v tom čase jen tušeného.

Vzpomínal jsem, jak mě v mé snaze zahrnout každý díl poznané pravdy do života podporovali mí rodiče.

Vzpomínal jsem, jak jen paměť dovolila, na to, s jakou trpělivostí a vynalézavostí se mě snažili v každém věku dovést k názoru, že dát v životě prostor pravdě je dobré. Vždy, byť se může občas jevit i nepříjemnou. A pavučinou vzpomínek jsem se s láskou proplétal i já sám v každé chvíli, v níž jsem, ztišen, usedal ke stolu, abych nepřeslechl nic z toho, co duše napovídala a mně bylo dáno, abych vpravdě i zaznamenal.

Vzpomínky. Díky nim a doprovodu mé duše mě bylo před časem dopřáno vzít do ruky pero a na čistý list papíru napsat slovo, které mě pak po několik let provázelo životem.

POUTNÍK

Čas se naplnil. Zvu i vás, abyste se ponořili do světa mých vzpomínek a nechali se Poutníkem provázet po cestě za možná překvapivým, možná již tušeným.

Zvu vás, abyste se spolu s Poutníkem vydali za poznáním netradičně pojatého životního příběhu člověka, na něhož se v těžších chvílích obrací nejeden z nás; Ježíše Krista, jehož dodnes nepochopené poselství již po staletí prolíná všemi stránkami našich životů.

13. 02. 2017 

Vysněné se stalo skutečností.

představení nové audioknihy Modlitba za Ježíše

se uskuteční 10. března 2017 v 16.00 hodin v prostorách Divadla Viola.

Rezervovat místa předem není v našich možnostech,

z důvodu omezené kapacity míst v divadle prosíme o včasný příchod.

Vstupné dle uvážení každého z účastníků

adresa: Národní 1011/7, Praha – Staré Město (naproti Nové scéně Národního divadla)

21. 12. 2016

Říkává se „člověk míní, Pán Bůh mění“. Je řada úsloví, do nichž byla vložena moudrost mnoha generací našich předků, kteří žili ve stejně proměnlivém světě jako my dnes. A snad je to právě ona proměnlivost, díky níž občas podléháme osudovosti. Jen malý krůček pak už zbývá, abychom si v takových chvílích připomněli, že přes veškerou vynaloženou snahu – Pán Bůh mění.

V srpnu minulého roku bylo dovršeno společné úsilí třech lidí, byla vydána audiokniha – Modlitba srdcem. První z od počátku zamýšlené trojice, která zrála v mé mysli již dlouhou dobu – řadu let. A nemusím snad dodávat, že nejen v mé mysli.

Počátkem března letošního roku jsme se opět sešli, Alfred Strejček, coby nositel nezaměnitelného hlasu, Jan Valter, autor hudby, kterou stejně tak nezaměnitelným rukopisem slovo mluvené doprovází a já, abychom zahájili společnou práci na druhé audioknize zamýšlené trilogie. Byť se jedná o samostatné, svébytné dílo, přesto je jak s knihou první, tak zamýšlenou třetí spojuje lidská činnost, jejíž název se tak zcela přirozeně promítl i do názvu druhé audioknihy – Modlitba za Ježíše. A že bude i v názvu audioknihy třetí je nasnadě. 

Práce na audioknize byla započata v březnu letošního roku a nabízel se předpoklad, že k jejímu vydání dojde před závěrem letošního roku. Ale člověk míní … ne, nedopovím „Pán Bůh mění“. Nebyl to Pán Bůh, byli jsme to my, autoři, kteří proti původnímu předpokladu museli vynaložit pro zdárné dokončení díla více práce, než původně zamýšleli. My jsme to byli, kdož přemýšleli nad dodatečnými úpravami s jediným cílem. Předat vám, posluchačům do rukou dílo, s nímž budeme všichni tři souhlasit. 

Kniha je připravena k vydání, její křest však proběhne až po Novém roce. Jeho termín a místo konání včas zveřejním. 

A tak bez ohledu na to, že k předání zamýšleného dárku dojde s malým zpožděním Vám všem na závěr roku přeji klidné prožití času v kruhu všech, kdož Vám jsou blízcí a požehnaný rok 2017.